• +359 899 979 274
  • info@ivanov-bg.com

Професионални Услуги

Подробно за Услугите

Професионално проектиране

Техническото бюро на „ФИЛИП ИВАНОВ ПРОЕКТЕООД предлага широка гама от професионални услуги в сферата на инвестиционното проектиране и строителството на жилищни, обществени и промишлени сгради на територията на България и Германия. Нашето техническо бюро е гарант за изработването на оптимални архитектурни и статистически-конструктивни решения. Компетентните ни специалисти и модерната компютърна техника, с която разполагаме ви осигуряват висок клас на най-икономично реализиране на вашият проект. За връзка с наш сътрудник, моля използвайте формата за обратна връзка.

Съвременно строителство

Другата основна услуга, която развиваме е съвременно строителство. Целта ни е да оставим след себе си модерни жилищни и обществени сгради, които да радват поколенията със своята устойчивост, функционалност и атрактивна визия. При нас строителството започва далеч преди първата копка на обекта и не свършва със строителството до ключ. Изпълнението на груб строеж и довършителни работи изпълняваме с нашите квалифицирани строителни работници, технически ръководители и инженери. Разбира се ние владеем нашият занаят, като го практикуваме в продължение на повече от 15 години. При това отделяме специално внимание на качественото изпълнение в срок и оптимизирането на разходите по строителните работи.

Усещането за дом и уют не започва след прага на входната врата. То ви посреща още на улицата, на детската площадка до сградите, които „ФИЛИП ИВАНОВ ПРОЕКТ“ ЕООД изграждат за вас и вашите деца.

Проектантски Услуги

Изготвяне на оптимално функционално разпределение както и 3D проект на сградата. Проучвания за определяне на подходящо местоположение на обекта и на условията за застрояване съобразно предвижданията на устройствените планове.

Оптимално решение на конструкцията на обекта съобразена с архитектурният проект.

Комфортно проектиране за клиентите на силно и слаботокови инсталации.

Изготвяне на проект за водоснабдяване и канализация.

Изготвяне на трасировъчен план и вертикална планировка.

Фирмата предоставя на инвеститора информация за изясняване на инженерно-геоложката и хидрогеоложката обстановка при проектиране и строителство на инженерни съоръжения.

Строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

Проект за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на строително-монтажните работи.

Изчислителна част за определяне на показателите за разход на енергия, технически чертежи на архитектурно-строителни детайли и елементи с детайлно описание към всеки детайл на геометричните, топлофизичните и оптичните характеристики на продуктите, въз основа на които са разработени детайлите, приложения - технически спецификации и характеристики на вложените в строежа строителни и енергоефективни продукти.

Осигуряване на комфортен микроклимат – климатизация, вентилация и отопление.

3D визуализация и 3D моделиране са в основата на всеки архитектурен проект, имащ нужда от представяне под лесна за възприемане форма. 3D анимацията съставена от реалистични елементи внушава на зрителите реалнo присъствие на несъществуващи форми.

Изготвяне на количествено-стойностна сметка за строително-монтажните работи за съответния обект. Представлява още детайлна спецификация на строителните материали и съответните количества заложени в строежа на дадената сграда.

Проект за управление на строителните отпадъци. Предотвратяването и ограничаването на замърсяването на въздуха, водите и почвите, както и ограничаването на риска за човешкото здраве и околната среда в резултат на третирането и транспортирането на строителните отпадъци. Или с други думи спазване на изискванията за управление на строителни отпадъци в процеса на строителство и премахване на строежи.

Изготвяне на множество детайли отнасящи се пряко с правилно анализиране и планиране на зададените площи, подходящо оползотворяване и моделиране на съществуващите земни маси, допълване с подходяща растителност и изграждане на правилно функционираща алейна мрежа.

Строителни Услуги

Построяването на конструкцията на дадена сграда или съоръжение. Грубият строеж включва изкоп и всички необходими мероприятия около започването строежа на сградата, като отводняване на изкопа, ограждане и обезопасяване на обекта, построяване на временните поддържащи строежа сгради и складове за съхранение на материали. Под груб строеж се разбира и изграждането на фундаментите и надосновните стени, стоманобетонните подове и стени (противоземетръсни шайби), колоните, зидариите, комините, шахтите, стълбищните клетки и др.

Довършителните работи включват: топлоизолация и саниране, покривни изолации, подови замазки, мазилки, боядисване, поставяне на гипсокартон, преградни стени, окачени тавани, дограми, ремонт на покриви, Електро инсталации и ВиК.

Разгледахте ли фирменото ни ПОРТФОЛИО?

Завършените проекти на техническо бюро на „ФИЛИП ИВАНОВ ПРОЕКТ“ ЕООД, можете да разгледате подробно, като посетите фирменото ни портфоло.

Фирмено портфолио